technické revízie - odborné skúšky

0905 244 713

Revízny technik TZ - PZ v Pezinku

Juraj Blažek


Juraj Blažek, revízny technik TZ-PZ - poskytuje svoje služby už od roku 1992, čo zaručuje vzácne skúsenosti, odbornosť a profesionalitu. Zameriava sa predovšetkým na blízke okolie mesta Pezinok, avšak výnimkou nie sú ani služby poskytnuté v rámci celej Slovenskej republiky.

Vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia - tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. Výnimkou nie sú tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Súčasťou sú i pravidelné prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plynových zariadení.

Kontrola plynových zariadení - posúdenie technického stavu zariadenia - zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a požiadavkám požiarnej ochrany. Kontrola sa vykonáva každoročne, pričom sa stav zariadenia zaznamenáva do prevádzkového denníka.

Skúška zariadenia znamená jeho preskúšanie po dokončení montáže - taktiež musí zodpovedať prepisom bezpečnosti práce a technických zariadení, požiarnej ochrany.

Skúšky vykonávame na základe certifikátu na ich vykonávanie a získaného osvedčenia.


revízny technik Pezinok - revízie tlakových zariadení

Revízny technik

Juraj Blažek - je Vám kedykoľvek k dispozícii. Neváhajte a telefonujte, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mail-u.

revízny technik Pezinok - revízie plynových zariadení

Revízny technik TZ - PZ

» technické revízie
» odborné skúšky, prehliadky
» tlakové skúšky
» skúšky tesnosti


Kontaktujte revízneho technika v Pezinku:

Juraj Blažek
Mýtna ul. č. 12, 902 01 Pezinok
0905 244 713
revizie@nextra.sk
www.technickerevizie.sk